Categories
Известувања

Известување за неработен ден

Врз основа на Годишната програма за работа на училиштето, Законот за празници и Календарот за организација на учебната 2020/2021, а по повод празникот Св. Климент Охридски, наставта нема да се спроведува на ден 08.12.2020. година (вторник). Со редовна on-line настава, се почнува на ден 09.12.2020 година (среда).