Петок, Октомври 30, 2020
Добредојдовте на официјалната страна на СОУ "Крсте П. Мисирков" Демир Хисар

Лична карта

d1_59_1

СОУ „Крсте Петков Мисирков“ – Демир Хисар, општина Демир Хисар, Република Македонија, основано како Општа гимназија со  Решение на Министерството за образование на РМ од 1975 година.

Средно училиште од посебен општествен и локален интерес, сместено во релативно нова наменски изградена зграда на ул. „Гоце Делчев“ б.б. во Демир Хисар. Основната дејност на училиштето е организирање на воспитно-образовен процес, според наставните планови и програми од Бирото за развој на образованието на Република Македонија за Реформирано гимназиско образование и Стручно образование од Шумарско-дрвопреработувачка струка.

 Во текот на своето постоење училиштето континуирано успева да ја докаже својата вредност како образовна институција, која својата воспитно образовна работа ја изведува на високо професионално ниво.Анкета

Дали и професорите треба да носат работна облека?