Вторник, Септември 22, 2020
Добредојдовте на официјалната страна на СОУ "Крсте П. Мисирков" Демир Хисар

Изданија на Билтенот на училиштето

БИЛТЕН бр.2

БИЛТЕН бр.1


 ТРИЈАЗИЧЕН РЕЧНИК  Англиско - Македонски - Албански


Изданија на GLOBE - училишниот весник на англиски јазик

GLOBE 8

GLOBE 7

GLOBE 6

GLOBE 5

GLOBE 4

GLOBE 3

GLOBE 2

GLOBE 1

Анкета

Дали и професорите треба да носат работна облека?