Вторник, Септември 22, 2020
Добредојдовте на официјалната страна на СОУ "Крсте П. Мисирков" Демир Хисар

Стручни активи

Група на предмети

Наставници

Природно-математичка 

Јасмина Дамчевска - претседател

Гордана Кузмановска

Дијана Ивановска

Боро Ѓоревски

Мирјана Ристевска

Валентина Ѓирѓиовска

Васа Бошевска

Сашо Вренцовски

Горан Долевски

Јазична 

Љубица Ристевска - претседател

Христина Мицевска

Вера Стојановска

Весна Миновска

Маја Јошевска

Ана Жежовска

Општествена

Пецо Шилкоски

Наталина Станојовска

Роберт Петревски

Ќире Ристевски

Мартин Крстевски

Ирена Геневска - претседател

 

 

Задолжителни изборни содржини

Виктор Митревски

Хестон Карчевски

Елена Саботковска

Дијана Колонџоска - претседател

Стефан Гроздановски

Шумарско-дрвопреработувачка

Ристо Гулевски-претседател

Христијан Ивановски

Јасмина Дамчевска

Зоран Кокиновски

 

 

Анкета

Дали и професорите треба да носат работна облека?