Понеделник, Октомври 26, 2020
Добредојдовте на официјалната страна на СОУ "Крсте П. Мисирков" Демир Хисар

Класни раководители

 

 

 

Термини за индивидуални средби (консултации) на

класните раководители со родители и ученици 

Наставник

Клас

Термин

ден

време

Јасмина Дамчевска

I – 1

вторник

9:05 – 10:00

Христина Мицевска

I – 2

четврток

10:30 – 13:00

Хестон Карчевски

I – 3

петок

7:30 – 13:00

Боро Ѓоревски

II – 1

понеделник

11:00 – 13:00

петок

10:00 – 12:00

Валентина Ѓорѓиовска

II – 2

понеделник

10:00 – 11:00

Зоран Кокиновски

II – 3

 

 

Дијана Ивановска

III – 1

петок

12:00 – 12:50

Мирјана Ристевска

III – 2

четврток

11:15 – 12:00

Наталина Станојовска

III – 3

четврток

9:00 – 13:00

Ќире Ристевски

IV – 1

среда

11:00 – 12:00

четврток

9:30 – 10:30

Ирена Геневска

IV – 2

секој раб. ден

12: 00 – 13:30

Ристо Гулевски

IV – 3

понеделник

8:15 – 11:00

четврток

 

 

Анкета

Дали и професорите треба да носат работна облека?