Вторник, Септември 22, 2020
Добредојдовте на официјалната страна на СОУ "Крсте П. Мисирков" Демир Хисар

Персонал


Административен персонал

Соња Шилкоски           - Секретар - архивар

Благојче Брсаковски    - администратор

Сузана Најдовска        - Благајник

Добрица Алексовска    - Книговодител

 


Технички и помошен персонал

Тодор Ѓорѓиевски        - Хаус мајстор

Гордана Пилачевска    - Хигиеничар

Сашо Илијовски           - Ложач

Ивица Богоевски         - Хигиеничар

Зоран Јошевски           - Хигиеничар

Марјан Нечовски         - Хигиеничар

Зоран Цветановски      - Чувар


 

Анкета

Дали и професорите треба да носат работна облека?