Понеделник, Октомври 26, 2020
Добредојдовте на официјалната страна на СОУ "Крсте П. Мисирков" Демир Хисар

Дополнителната настава се организира во текот на годината по сите наставни предмети и содржини каде учениците пројавиле послаб интерес и каде има повеќе слаби оцени. Таа  се организира во текот на тромесечијата, како и на крајот на првото полугодие и на крајот од наставната година по однапред утврден план и распоред од секој предметен наставник.

РАСПОРЕД ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА НАСТАВА

НАСТАВЕН ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА

ХЕМИЈА

МИРЈАНА РИСТЕВСКА

ВТОРНИК, 7 ЧАС 

ПЕТОК 5,6 ЧАС

БИОЛОГИЈА

БИСА МИЈАКОВСКА

ЧЕТВРТОК, 6 ЧАС

ПЕТОК, 6 ЧАС

БИОЛОГИЈА

ВАЛЕНТИНА ЃОРЃИОВСКА

СРЕДА, 8 ЧАС

ФИЗИКА

ИЛИЈА МАКСИМОСКИ

Секој месец по два часа по договор со учениците (предлог термин-петок 6 час)

ЕКОКЛИМАТОЛОГИЈА

СОЊА ВЛАХУ

ПОНЕДЕЛНИК, 8 ЧАС

ПЕДОЛОГИЈА СО ПЕТРОГРАФИЈА

СОЊА ВЛАХУ

СРЕДА, 8 ЧАС

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СО НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА

СОЊА ВЛАХУ

ПЕТОК, 6 ЧАС

ДЕНДРОЛОГИЈА

СОЊА ВЛАХУ

ЧЕТВРТОК, 8 ЧАС

АНАТОМИЈА СО ТЕХНИЧКИ СВОЈСТВА НА ДРВОТО

АЛЕКСАНДРА ЈОВАНОВСКА

ПЕТОК, 6 ЧАС

МАТЕМАТИКА

ДИЈАНА ИВАНОВСКА

ЧЕТВРТОК 13:50 ДО 15:00ч

МАТЕМАТИКА

МАЈА ЛОЗАНОВСКА

ЧЕТВРТОК, 7 ЧАС 

АНГЛИСКИ ЈАЗИК

ВЕРА ДАЈОВСКА

ПЕТОК, 5 ЧАС

АНГЛИСКИ ЈАЗИК

ВЕСНА МИНОВСКА

ЧЕТВРТОК, 7 ЧАС


Анкета

Дали и професорите треба да носат работна облека?