Понеделник, Октомври 26, 2020
Добредојдовте на официјалната страна на СОУ "Крсте П. Мисирков" Демир Хисар

Вера Стојановска

Англиски јазик

I година - гимназија

Вежби-22.03 , Содржини-24.03 , Содржини-01.04 , Содржини-07.04 , Поправка

Содржини-13.04 , Содржини-22.04 , Содржини-27.04 , Содржини-04.05

Содржини-08.05 , Содржини-18.05 , Поправка-18.05 , Содржини-26.05

Содржини-01.06 , Содржини-08.06

I година - стручно

Вежби-22.03 , Содржини-24.03 , Содржини-01.04 , Содржини-07.04

Содржини-13.04 , Содржини-22.04 , Содржини-27.04 , Содржини-04.05

Содржини-11.05 , Содржини-15.05 , Содржини-26.05 , Содржини-01.06

II година - стручно

Содржини-2,3 седмица , Содржини-26.03 , Содржини-01.04 , Содржини-13.04

Содржини-22.04 , Содржини-27.04 , Содржини-04.05 , Содржини-11.05

Содржини-26.05 , Содржини-01.06 , Содржини-08.06

III година - гимназија

Содржини-2,3 седмица , Содржини-26.03 , Содржини-01.04 , Поправка

Содржини-06.04 , Содржини-13.04 , Содржини-22.04 , Содржини-27.04

Содржини-28.04 , Содржини-04.05 , Содржини-08.05 , Содржини-11.05

Содржини-18.05 , Поправка-18.05 , Содржини-26.05 , Содржини-01.06

Содржини-08.06

III година - стручно

Содржини-26.03 , Содржини-06.04 , Содржини-13.04 , Содржини-22.04

Содржини-27.04 , Содржини-04.05 , Содржини-11.05 , Содржини-26.05

Содржини-01.06 , Содржини-08.06

Анкета

Дали и професорите треба да носат работна облека?