Понеделник, Октомври 26, 2020
Добредојдовте на официјалната страна на СОУ "Крсте П. Мисирков" Демир Хисар

Мирјана Ристевска

Хемија

I година - гимназија

Киселини , Соли , Комплексни соединенија

Особини на растворените компоненти во водни раствори

https://youtu.be/O6GJxr9HppU , https://www.youtube.com/watch?v=10t4WxfPJ3Y

I година - стручно

Соли , Некои поважни соли и нивна примена , Хемија

https://youtu.be/O6GJxr9HppU , https://www.youtube.com/watch?v=10t4WxfPJ3Y

Загадување на природните води , Состав на воздухот,загадување и заштита

Кружење на азотот , Поим за ѓубрива - Линк

II година - гимназија

Наставно ливче-1

II година - стручно

Моносахариди , Јаглехидрати , Олигосахариди и полисахариди

Алдехиди и кетони , Протеини , Хемиски својства на протеините , Ензими

Алкалоиди , Хетероциклични соединенија - Презентација , Лакови , Лепила

III година - гимназија

Механизам на реакција

IV година - гимназија

Класен час

Водата - сино злато , Активности на МЕД

Корисни линкови

http://hemija.net/perioden/ 

https://www.sites.google.com/site/epruveticaki/nastava-hemije/8-razred/soli/8-3-3-svojstva

 

Анкета

Дали и професорите треба да носат работна облека?