Понеделник, Октомври 26, 2020
Добредојдовте на официјалната страна на СОУ "Крсте П. Мисирков" Демир Хисар

Маја Јошевска

Македонски јазик и литература

I година - стручно

Хуманизам и ренесанса , Данте Алигиери - Пеколот 

Франческо Петрарка-Канцониер , Избор новели од Џовани Бокачо

Џовани Бокачо-Декамерон , Линкови за Декамерон , Вилијам Шекспир-Хамлет

Пишување на самогласките и самогласното Р , Правопис на согласките

Согласни групи , Употреба на голема буква , Слеано,полуслеано и разделено пишување

Правописни знаци-делење на зборот на крајот од редот , Синтакса

Галебот Џонатан Ливингстон-Ричард Бах

II година - гимназија

Сврзници , Прилози , Предлози , Извици, честици и модални зборови

Галебот Џ.Ливингстон-Ричард Бах , Просветителството во Европа

Просветителството во Македонија , Ј.Крчовски и К.Пејчиновиќ

Јордан Хаџи Константинов-Џинот , Теодосиј Синаитски , Лексикологија - Вежби

Лексикографија , Македонска народна литература

II година - стручно

Сврзници , Прилози , Предлози , Извици, честици и модални зборови

Сонетен венец-Франц Прешерн , Романтизмот и културната преродба во Македонија

Браќата Миладиновци , Григор Прличев , Рајко Жинзифов , Лексикологија

Лексикографија

IV година гимназија

Црно семе , Блаже КонескиАцо Шопов

М.Матевски, П.М.Андреевски, Г.Тодоровски, А.Поповски

Р.Павловски, Ј.Котески и др.поети , Коле Чашуле-Црнила 

Парадоксот на Диоген-Т.Арсовски , Диво месо-Г.Стефановски

 

Анкета

Дали и професорите треба да носат работна облека?