Понеделник, Октомври 26, 2020
Добредојдовте на официјалната страна на СОУ "Крсте П. Мисирков" Демир Хисар

Љубица Ристеска

Македонски јазик и литература

I година гимназија

Илијада-Хомер - Анализа на ликовите - Видео , Одисеја-Хомер

Вежби од делата , Цар Едип-Софокле , Митот на Едип (Видео)

Старогрчка лирика , Делење на зборот на крајот од редот

Скратеници и скратување на зборовите , Употреба на голема буква

Слеано и разделено пишување на зборовите , Правопис на македонскиот јазик

Транскрипција на туѓите имиња , Интерпункциски и правописни знаци

Вежби од темата Правопис , Почетоци и создавање на словенската писменост

Кирил и Методиј , Панонски легенди-Житие на Кирил , Климент Охридски

Црноризец Храбар „О писмених“ , Пофално слово за Кирил

Лектира: „Тристан и Изолда“ Жозеф Бедје , Средновековни жанрови

Литературно-научни видови

III година гимназија

Редот на дел-речениците , Запирката меѓу деловите , Вежби-Синтакса

Избор раскази-Н.В.Гогољ , Фјодор М.Достоевски-Злосторство и казна - Видео

Лав Н.Толстој-Смртта на Иван Илич , Васил Иљоски „Чорбаџи Теодос“

Антон Панов „Печалбари“ , Р.Крле и А.Ками - Паралела на двете драми

Кочо Рацин - Живот и дело - Бели мугри , Коле Неделковски - Избор песни

Славко Јаневски „Улица“ , Стале Попов „Крпен живот“

III година - стручно

Редот на дел-речениците , Запирка меѓу деловите , Директен и индиректен говор

Вежби од темата Синтакса , Реализмот во литературата-Балзак

Фјодор М.Достоевски-Злосторство и казна , Лав Н.Толстој-Смртта на Иван Илич

Васил Иљоски „Чорбаџи Теодос“ , Антон Панов „Печалбари“ , Кочо Рацин „Бели Мугри“

Паралела на драмите Недоразбирање и Парите се отепувачка 

Избор песни од Коле Неделковски , Славко Јаневски-Улица , Стале Попов-Крпен живот

IV година стручно 

Блаже Конески - Избор од творештвото - Видео

УЧЕБНИК , Ацо Шопов , Р.Павловски, Г.Тодоровски , М.Матевски, А.Поповски

Современа македонска поезија-избор , Коле Чашуле-живот и литературна дејност

Црнила-анализа на драмата и ликовите , Томе Арсовски-живот и литер.дејност

Томе Аесовски „Парадоксот на Диоген“ , Горан Стефановски „Диво месо“

Анкета

Дали и професорите треба да носат работна облека?