Понеделник, Март 30, 2020
Добредојдовте на официјалната страна на СОУ "Крсте П. Мисирков" Демир Хисар

Ќире Ристевски

Историја

I година - гимназија

е-лекција-1 , Создавање на балканските држави

I година - стручно

е-лекција-1 , е-лекција-2 , Насоки за учениците

II година - гимназија

е-лекција-1 , Создавање на македонската држава

II година - стручно

е-лекција-1

III година - гимназија

е-лекција-1 , Разловечко востание

IV година - гимназија

е-лекција-1 , Македонската литература по Втората светска војна

Анкета

Дали и професорите треба да носат работна облека?