Петок, Октомври 30, 2020
Добредојдовте на официјалната страна на СОУ "Крсте П. Мисирков" Демир Хисар

Христина Мицевска

Француски јазик

I година

Вежба-1 , Вежба-2 , Вежби за тест , Вежба-3

II година

Вежба-1 , Вежба-2 , Вежба-3

III година

Вежба-1 , Вежба-2 , Вежба-3 , Вежба-4 , Вежба-5 , Вежба-6 , Вежба-7

Вежба-8

IV година

Вежба-1 , Вежба-2 , Вежба-3 , Вежба-4 , Вежба-5 , Вежба-6

Анкета

Дали и професорите треба да носат работна облека?