Понеделник, Октомври 26, 2020
Добредојдовте на официјалната страна на СОУ "Крсте П. Мисирков" Демир Хисар

Христијан Ивановски

Дендрологија

за период од 16-20.03 , за период од 23-27.03 , за период од 30.03-01.04

Јасени 13-16.04 , Липа и маслинка 21-24.04 , период 27-30.04 , период 04-08.05

период 11-15.05 , период 18-22.05 

Расадничарство II година

за период од 13-17.03 , за период од 20-27.03 , за период од 31.03-03.04

Производство на садници по вегетативен пат 13-16.04 

Размножување со делење 21-24.04 , Размножување со положници 27-30.04

период 04-08.05 , период 11-15.05 , период 18-22.05 , период 25-29.05

период 01-05.06

Расадничарство III година

за период од 12-20.03 , Пресадување на садници 23-28.03 , за период од 06-10.04

Обработка на почвата за школување 13-16.04 , Мерки на нега - 21-24.04

за период 27-30.04 , период 04-08.05 , период 11-15.05 , период 18-22.05

период 25-29.05 , период 01-05.06

Ловство

за период од 11-18.03 , Ловечки трофеи 22-27.03 , Ловечки трофеи 30.03-01.04

за период 0д 06.04-10.04 , Ловно стопанисување 13-16.04 , за период од 21-24.04

за период 27-30.04 , период 04-08.05 , период 11-15.05 , период 18-22.05

период 25-29.05

Современи технологии - I година

Примена на современи технологии 13-20.03 , за период од 23-28.03 

за период од 30.03-03.04 , Современ сообраќај 13.04 , Електротехника 27-30.04

Шумарството и климатските промени 11-15.05 , Дрвна индустрија 18-22.05

Тест-Тема 9 и 10

Проектирање и аранжирање на зелени површини - IV година

Прашања за повторување-1 , Озеленување , за период од 06-10.04

Градско и вонградско зеленило 13-16.04 

Мерки за одржување на зелени површини-21-24.04

Функции и класификација 6-10.04 , Прашања за повторување

Градско и вонградско зеленило 13-16.04 , за период 27-30.04

период 04-08.05 , период 11-15.05

Подигање и одржување на зелени површини - III година

Озеленување на балкони и тераси , Озеленување на улици,булевари и крстосници

Мерки за одржување на зелените површини , Полевање и кроење на дрвјата

период 04-08.05 , период 11-15.05 , период 18-22.05 , период 25-29.05

Екоклиматологија

Вода во почвата , Влажност на воздухот , за период од 30.03-03.04

Климата во Македонија 13-16.04 , Климата во Македонија - 2 дел од 21-24.04

Технологијата и екоклиматологијата 27-30.04 , период 18-22.05 , период 25-29.05

Педологија

за период од 30.03-03.04 , за период 27-30.04 , период 04-08.05 , период 11-15.05

период 18-22.05 , период 25-29.05

Анкета

Дали и професорите треба да носат работна облека?