Понеделник, Октомври 26, 2020
Добредојдовте на официјалната страна на СОУ "Крсте П. Мисирков" Демир Хисар

Елена Саботковска

Музичка уметност

I година гимназија

Скали: E-moll , G-dur , D-moll , F-dur, H-moll , D-dur , B-dur , G-moll
Народни песни

I година - стручно

II година гимназија

Скали: A-dur , Es-dur , Fis-moll , C-moll
 

 Македонска музика во 20 век , Стефан Гајдов , Живко Фирфов

Трајко Прокопиев

Властимир Николовски
Тома Прошев
Љубомир Бранѓолица
 

Анкета

Дали и професорите треба да носат работна облека?